Toepassing van de ScoreCard

Er zijn vrijwel geen grenzen aan de toepassing van de Organic ScoreCard.

Hoewel dit proces nog relatief ‘jong’ is, is het 20 jaar zijn tijd ver vooruit, en we erkennen dat de adoptie van massascreening enorm gunstige effecten kan hebben in de volgende sectoren:

 • Sport (teambuilding, stresstolerantie etc.)
 • Zakelijk (rollen en verantwoordelijkheden, HR, teambuilding)
 • Geestelijke gezondheid en welzijn (onszelf begrijpen)
 • Verslaving (zowel preventief als behandeling)
 • Ambtenarenzaken (politie, inlichtingendiensten)
 • The Military (PTSD, Combat Fatigue, Company Dynamics, Leadership Building)
 • Scholen (Leerlingontwikkeling volgen / Docentenbeheer)
 • Universiteiten (Studentenwelzijn)
 • Teambuilding (universeel)
 • Gevangenissen (Parole Boards)
 • Familiedynamiek (conflictoplossing)
 • Adolescenten (tieners begrijpen!)

Neem voor meer informatie of voor meer informatie over het product contact met ons op.